شهر امید ما شهری است که مردمانش از ظلمت و تاریکی به سمت نور در حرکتند. دست، زبان و چشم و نگاهشان مملو از مهربانی است. زمین و آسمان افتخار می کند که این نسل از بنی آدم را به خود دیده است.

02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3