شهر امید ما شهری است که مردمانش از ظلمت و تاریکی به سمت نور در حرکتند. دست، زبان و چشم و نگاهشان مملو از مهربانی است. زمین و آسمان افتخار می کند که این نسل از بنی آدم را به خود دیده است.

بیست ویکمین شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3