کد خبر : 73

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران از امضای تفاهم نامه مشترک ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با معاونت اجتماعی و فرهنگی شهردای خبر داد.

الهه راستگو عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران به تفاهم نامه اخیر ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در راستای تحقق مشارکت هدفمند و حداکثری سازمان های مردم نهاد، توانمندسازی و بهره گیری از ظرفیت های تخصصی آنها در فرآیندهای برنامه ریزی، مدیریت و اجرایی شهری اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به وظایف معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در خصوص حمایت از توسعه کمی و کیفی سمن ها ، این تفاهم نامه انجام فعالیتهای مشترک، همگرایی و هم افزایی هرچه بیشتر میان دو نهاد را به دنبال خواهد داشت.
وی اتخاذ سیاستها، تدوین، تصویب و اجرای برنامه ها در راستای عملیاتی نمودن اهداف مصوبات تشکیل ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران و حمایت از کارداوطلبانه و جهادی و مفاد مرتبط با مشارکت سمن ها در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران را مهمترین هدف انعقاد این تفاهم نامه ذکر کرد و افزود: گسترش کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد همکار در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی و نیز پیشگیری از موازی کاری میان معاونت و ستاد در حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی و راهبری فعالیت های سازمانهای مردم نهاد شهر تهران از دیگر مواردی است که به دنبال اجرای این تفاهم نامه محقق خواهد شد.
معاون اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به ایجاد زیرساخت های لازم و نیز برنامه ریزی و هماهنگی درجهت همکاری شبکه ای و تخصصی سازمانهای مردم نهاد با ادارات کل، سازمانها و شرکتهای تابعه معاونت به عنوان تعهدات مشترک طرفین تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: تشکیل کمیته مشترک متشکل از دو نفر نماینده ستاد، دو نفر نماینده معاونت و یک نفر نماینده ی سازمان های مردم نهاد فعال درحوزه اجتماعی و فرهنگی نیز از دیگر سیاستهای اتخاذی به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت در راستای محقق نمودن اهداف این تفاهم نامه بوده که نماینده سازمانهای مردم نهاد عضو در کمیته با پیشنهاد سه سازمان مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی فرهنگی از طرف ستاد و انتخاب یکی از آنها توسط معاونت مشخص خواهد شد.
راستگو معرفی سازمانهای مردم نهاد توانمند عضو ستاد به ادارات، سازمانها و شرکتهای تابعه معاونت جهت بهره مندی از ظرفیت و توانمندی آنها در مدیریت شهری را از جمله تعهدات ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت های ساز مانهای مردم نهاد شهر تهران دراین تفاهم نامه دانست و اظهارداشت: ظرفیت سنجی و سطح بندی سازمانهای مردم نهاد عضو ستاد جهت همکاری با معاونت و معرفی نیروهای انسانی دبیرخانه های منطقه ای و نمایندگان محله ای سازمان های مردم نهاد بدون ایجاد هرگونه رابطه استخدامی با شهرداری از دیگر وظایفی است که برای ستاد سمن ها تعریف شده است.
وی با بیان اینکه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری نیز مطابق این تفاهم نامه متعهد به بسترسازی جهت برقراری تعامل بیشتر و موثرتر سازمانهای مردم نهاد با ادارات، سازمانها و شرکت های تابعه معاونت ،عملیاتی نمودن مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در خصوص مشارکت سازمان های مردم نهاد شده است اظهارداشت: همچنین معاونت اجتماعی مکلف به ایجاد و تجهیز مکانهایی در مناطق 22گانه شهرداری تهران جهت تاسیس دبیرخانه های دائمی سمن ها شده است.
رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با تاکید براعطای تسهیلات اشاره شده به سمن های عضو ستاد و عدم بکارگیری سایر سازمانهای مردم نهاد در طرح ها و برنامه های معاونت از جمله حوزه های ستادی، مناطق و محلات افزود: تشکیل مجمع مشورتی سازمانهای مردم نهاد مرتبط با تمامی ادارات ، سازمانها و شرکت های تابع معاونت در حوزه ی ستادی و مناطق ازدیگر تعهدات معاونت اجتماعی است که قطعا عملیاتی سازی این تعهدات ضمن کاهش بسیاری از دغدغه های سمن ها توسعه آنها را نیز به دنبال خواهد داشت.
راستگو خاطرنشان کرد: با توجه به اعطای تسهیلات رفاهی به سازمانهای مردم نهاد فعال معرفی شده از سوی ستاد به عنوان یکی از تعهدات معاونت اجتماعی و فرهنگی، نوع تسهیلات و چگونگی اعطای آن در قالب دستورالعملی به تصویب کمیته مشترک خواهد رسید.
 

ارسال نظر

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3