کد خبر : 74

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضائیه مطرح کرد:

«مهدی افتخاری» در گفت و گو با خبرنگار حقوقی وقضایی خبرگزاری میزاندر خصوص مهم ترین فعالیت های اداره کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت:این اداره کل یک اداره کل زیر ساختی است و در صورتی که بتواند به نحو احسن انجام وظیفه کند در تاثیر داشتن جامعه ای پویا و شاداب به طوری که تک تک اعضای جامعه حقوقی و حقوقی احساس موثر بودن در اداره کشور داشته باشند، نقش آفرینی می کند. 
 
وی افزود: با دقت و مداقه قانون اساسی که برگرفته از دین مبین اسلام است هم می توان به اهمیت و مردم پی برد. در جوامع پیشرفته دنیا شاهد حضور فعالیت،تصمیم سازی و مدیریت کشور شان هستیم و اگر بخواهیم به نقطه ایده آل برسیم باید به نقش مردم بپردازیم و همانطور که مردم در انتخابات در تصمیمات مهم اثر گذار هستند،در کلیه امور نیز انها را دخیل و مشارکت داد. 

هم اندیشی با سمن ها و هیئت های مذهبی 

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر مداخله مردم در امور مهم کشوری،گفت: یکی از برنامه های اساسی ما در این اداره کل پرداخت به این معنا است و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. به همین منظور یکی از راهکارهایی که دنبال میکنیم بحث نشست،همفکری،هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد و هیئت های مذهبی خواهد بود. 

افتخاری در خصوص ارتباط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سمن های فعال در کشور، اظهار داشت: در کشور قریب به 4 هزار سمن فعالیت دارد که ما با توجه به اولویت سنجی با تعدادی از آنها ارتباط داریم که این ارتباط نیز رو به افزایش است. 
 
 
افتخاری تصریح کرد:ارتباط با هئیت های مذهبی همانطور که رهبری تاکید بسزایی به پرداختن به ابعاد حقوقی نهضت عاشورا به عنوان یکی از وقایع تاریخی و تاکیدات رهبری در این راستا این اداره کل با استفاده از رهنمودهای کارشناسان علوم دینی و متخصصین و فعالیت و همکاری با بسیج قوه قضائیه به دنبال عملی نمودن نظریه ارتقای شعور حسینی در سایه شور حسینی هستیم.
 
دعوت از سمن های فعال در حوزه آسیب های اجتماعی  

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی با تاکید بر اینکه سمن هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با قوه قضائیه ارتباط دارند،مورد حمایت قرار می گیرند،گفت: به طور ویژه سمن ها یی که در حوزه طلاق،اعتیاد،فرار فرزندان از خانه،کودکان خیابانی،سرقت و به طور کلی ناهنجاری های اجتماعی فعالیت دارند در صف اول اولویت ما هستند. 

وی در ادامه افزود: سمن هایی که به صورت مرکزی مدیریت و دارای انشعاب در استان ها هستند نیز به منظور تسهیل دسترسی به شبکه های استانی مد نظر قرار دارند. 

حمایت قوه قضائیه از سمن ها  

افتخاری عنوان کرد:به عنوان قوه قضائیه در این اداره کل از سمن هایی که تمایل داشته باشند با ما همکاری کنند،استقبال کرده و از حمایت های معنوی بهره مند شوند تا از این تعامل جامعه به وضعیت بهتری دست یابد. 

برگزاری 67کارگاه جهت آموزش سمن ها

وی با اشاره به برنامه های آموزشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،گفت: در حال حاضر در 67کارگاه آموزشی در 25استان در حال آموزش سمن های مذکور هستیم و با استفاده از اساتید دانشگاه،مددکاران و کارشناسان سمن ها را با توجه به دستور العملی که آن سمن تاسیس شده است،آموزش می دهیم. 

ارسال نظر

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3