کد خبر : 88

محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر حفظ جایگاه شهرداران مناطق اظهار داشت: روش و کیفیت موفقیت در تامین بودجه بسیار مهم است به گونه ای که نباید رقم بالایی مصوب کنیم و پس از آن شهرداران مناطق و شهرداران ناحیه ها را مجبور به کسب درآمد کنیم.

 پیرهادی : برای شهرداری باید درآمد پایدار تعریف شود / باید کارهایی که ماموریت ذاتی شهرداری نیست کنارگذاشته شود،
 
محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر حفظ جایگاه شهرداران مناطق اظهار داشت: روش و کیفیت موفقیت در تامین بودجه بسیار مهم است به گونه ای که نباید رقم بالایی مصوب کنیم و پس از آن شهرداران مناطق و شهرداران ناحیه ها را مجبور به کسب درآمد کنیم.
پیر هادی با بیان اینکه کسب درآمد تنها یک بخش کوچک از کار شهرداران مناطق است، گفت: باید برای شهرداران درآمد پایداری تعریف شود تا آنان بتوانند نیازهای اصلی مردم را حل کنند.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه می توان با حذف موضوعاتی که در اولویت کار شهر نیست سقف بودجه را پایین آورد، ادامه داد: با رکود موجود حتی در صورت رونق اقتصادی هم تحقق سقف بودجه به راحتی امکان پذیر نخواهد بود ضمن اینکه می توان شهر را با حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اداره کرد.
پیرهادی اظهار داشت: با تعیین سقف بالا برای بودجه چرخه عادی زندگی در شهر از بین می رود و شهرداری مجبور به تخلف می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید کارهایی که ماموریت ذاتی شهرداری نیست کنارگذاشته شود، تاکید کرد: با تعیین سقف بالا برای بودجه به جای پرسش از رعایت قانون از شهرداران باید از کسب درآمد پرسش شود.

 

ارسال نظر

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3