هفته نامه "شهر امید" در سی و نهمین شماره خود نوشت:

گزارش جشن پایان سال خیریه شهرامید نیکان در سال 1395

نشستی صمیمی در کنار شهرامیدی های مهربان به اتفاق گروه غذایی کامبیز و گروه آوای شهرامید...

هفته نامه "شهر امید" در سی و ششمین شماره خود نوشت:

طرح «زمستان گرم» کمپینی است که حالا دو سال است در خیریه «شهر امید» برگزار می‌شود که دلگرمی نیازمندان در این سوز و سرما است.

انتشار هفته نامه شهرامید

بیست و شش شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

انتشار هفته نامه شهرامید

بیست و پنج شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

بیست وچهار شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

بیست ویکمین شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3