هفته نامه "شهر امید" در سی و ششمین شماره خود نوشت:

طرح «زمستان گرم» کمپینی است که حالا دو سال است در خیریه «شهر امید» برگزار می‌شود که دلگرمی نیازمندان در این سوز و سرما است.

انتشار هفته نامه شهرامید

بیست و شش شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

انتشار هفته نامه شهرامید

بیست و پنج شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

بیست وچهار شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

بیست ویکمین شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

بیستمین شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

شانزدهمین شماره از هفته نامه شهر امید،هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

طرح کوله پشتی مهر خیریه شهر امید نیکان منتظر دستان یاری رسان شما نیکوکار ارجمند می باشد.

موسسه خیریه شهر امید نیکان بازارچه ای با عنوان بازاچه خیریه غذا مورخ ۹۵/۵/۱۴ به منظور تامین هزینه های کوله شتی مهر برگزار کرد.

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3