هفته نامه "شهر امید" در سی و نهمین شماره خود نوشت:

گزارش جشن پایان سال خیریه شهرامید نیکان در سال 1395

نشستی صمیمی در کنار شهرامیدی های مهربان به اتفاق گروه غذایی کامبیز و گروه آوای شهرامید...

هفته نامه "شهر امید" در سی و ششمین شماره خود نوشت:

طرح «زمستان گرم» کمپینی است که حالا دو سال است در خیریه «شهر امید» برگزار می‌شود که دلگرمی نیازمندان در این سوز و سرما است.

انتشار هفته نامه شهرامید

بیست و شش شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

انتشار هفته نامه شهرامید

بیست و پنج شماره از هفته نامه شهر امید، هفته نامه تخصصی خیریه ها منتشر شد.

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3