دوهفته نامه "شهر امید" در چهل و دومین شماره خود نوشت:

گزارشی از سرای امید، مرکز شبانه‌روزی نگهداری از دختران بدسرپرست.

هفته نامه "شهر امید" در سی و نهمین شماره خود نوشت:

گزارش جشن پایان سال خیریه شهرامید نیکان در سال 1395

نشستی صمیمی در کنار شهرامیدی های مهربان به اتفاق گروه غذایی کامبیز و گروه آوای شهرامید...

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3