کد خبر : 48
جلسه دوستانه آشنایی اعضای جدید
مجموعه شهر امید 
با کادر اجرایی و فعالیت های
آن به همراه نوید دریافت مجوز هفته نامه این مجموعه برگزار شد ...
در این،جلسه  دکتر پیرهادی مدیر مجموعه ضمن حضور  و توضیح فعالیت های مجموعه برای اعضای جدید 
از اقدامات انجام شده جهت تهیه  مجوز هفته نامه شهر امید طی نامه نگاری های صورت گرفته با وزارت ارشاد خبر داد ..
وی در ادامه با تاکید به فراگیری و استفاده اکثریت مردم از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
این عرصه  را  فرصتی بسیار مهم و ویژه جهت پیشبرد اهداف مجموعه قلمداد کرد.
ارسال نظر

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3