هفته نامه "شهر امید" در سی و نهمین شماره خود نوشت:

گزارش جشن پایان سال خیریه شهرامید نیکان در سال 1395

هفته نامه "شهر امید" در سی و نهمین شماره خود نوشت:

گروه «آوای شهر امید» با هدف اجرا به نفع خیریه شکل گرفته و امیدوار است که بتواند از نظر مالی هم به موسسه خیریه شهر امید نیکان کمک کند.

هفته نامه "شهر امید" در سی و نهمین شماره خود نوشت:

از زبان اعضای گروه همخوانی «آوای شهر امید» می شنویم:

هفته نامه " شهرامید " در سی و نهمین شماره خود نوشت:

تا کار خیر انجام نداده باشید لذت آن را درک نمی‌کنید و کسی که آن را انجام داده می‌داند فقط لطف الهی است که شامل حال انسان می‌شود تا به این کارها اقدام کند

هفته نامه "شهر امید" در سی و هشتمین شماره خود نوشت:

سلسله درخشان علم و دانش در ایران وامدار انگیزه‌های نیک واقفانی است که دارایی خود را به جامعه واگذاردند تا از بهره آن‌ها چشمه زلال دانش‌جویی همواره جاری بماند.

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3