کد خبر : 296

هفته نامه "شهر امید" در یازدهمین شماره خود نوشت:

روایات بیشمار در فضیلت آب دادن به مردم و ساختن سقاخانه، در معبر عام نقل شده، در سرزمین‌هایی که مردم زیاد تشنه می‌شوند و برای رفع عطش نوشابه‌ای جز آب ندارند چنین کاری از اعمال خیر و پسندیده است.

از بزرگان دین، روایات بیشمار در فضیلت آب دادن به مردم نقل شده، و ساختن سقاخانه، در معبر عام از این رهگذر است. همینکه سقاخانه ساخته شد، البته کسی را هم لازم دارد، که در و پیکر آنرا حفظ کند، و منبع‌های آنرا پرآب، و ادوات آب‌خوری را تمیز نگاهدارد. این کار را هم یکی از کسبه گذر، برای کمک به کار خیر، عهده‌دار می‌شود. اگر گاهی سقاخانه حاجتی به تعمیر داشته باشد، یا در ادوات آن انکساری پیدا شود، بانی اصلی، یا بعضی اهل خیر محل، کمکی می‌کنند، و نواقص را رفع می‌نمایند، که سقاخانه همیشه دایر باشد، و عابرین تشنه نمانند. در کشور ما هرکار، همینقدر که در آن قصد تبرع مداخله داشته، و محضا للّه باشد از اعمال مقدسه بشمار می‌آید. آقای متولی این کار خیر، یعنی نگاهدارنده سقاخانه هم، چون کار خیری انجام می‌دهد، البته تا حدی مقدس شناخته می‌شود.

[ساخت بناهای عام‌المنفعه در حوزه آب‌رسانی] در سرزمین‌هایی که مردم زیاد تشنه می‌شوند و برای رفع عطش نوشابه‌ای جز آب ندارند چنین کاری از اعمال خیر و پسندیده است، و اعتقاد مردم بر اینست که سیراب کردن رهگذران تشنه کام ثواب عظیم و اجر جزیل دارد. از این رو در شهرهای بزرگ نه تنها جابه‌جا تغارهای بزرگی از گل پخته پر از آب برای استفاده رهگذران در خیابان‌ها و کوچه‌ها می‌گذارند بلکه کسانی به نام سقا مخصوصا در فصل تابستان مشک بزرگی پر از آب بر دوش می‌کشند، و لیوانی در دست دارند، و در کوچه‌ها حرکت و تشنه کامان را به نوشیدن آب دعوت می‌کنند.2

نذر آب که در این‌باره سقاخانه‌ها ساخته موقوفه‌ها برای اجرت سقا و خرج جام و زنجیر و یخ و تعمیرات آن مقرر می‌داشتند که در هر کوچه و محل از این قبیل سقاخانه‌ها که در فرورفتگی‌های دیوارها ساخته شده یا دکان و طاقنما و سکوئی را بصورت سقاخانه درآورده بودند زیاد دیده می‌شدند.

ارسال نظر

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3