کد خبر : 408

هفته نامه "شهر امید" در بیستمین شماره خود نوشت:

باید تمرین کنیم و این نکته را یادآور شویم به کسی که زمین خورده نباید لگد بزنیم بلکه باید دستش را بگیریم و برای ادامه راه، یاری‌اش دهیم.

1- فرق بین کسانی که عالما و عامدا مرتکب جرمی می‌شوند با افرادی که به‌واسطه جبر زمانه یا سهوا خطایی از آن‌ها سر می‌زند، بسیار زیاد است. این تفاوت شاید در نتیجه تغییری ایجاد نکند ولی نمی‌توانیم بی‌رحمانه مرتکبین جرایم غیرعمدی را در ردیف جنایتکاران یا مجرمین عمدی به حساب آوریم. نگاه خداوند متعال نیز نسبت به بندگانی که از سر غفلت و جهالت مرتکب معاصی می‌شوند با طغیانگران و معاندان بسیار تفاوت دارد، تا بدانجا که ممکن است تمام خطاهای بندگان خطاکاری را که عناد نداشتند، مشمول عفو و رحمت واسعه خود قرار دهد اما تاکید کرده که با معاندان و طغیانگران با صفت شدیدالعقاب برخورد خواهد کرد.

 

2- تاریخچه و سابقه ارتکاب جرم به زمان پیدایش انسان‌ها روی این کره خاکی برمی‌گردد. به همین دلیل مطالعات جرم‌شناسی و بحث از جرم و مجازات همواره در میان جوامع وجود داشته است. مکاتب مختلف و ادوار گوناگون آمده‌اند و رفته‌اند ولی جرم و مجازات همچنان باقی‌ مانده است چراکه انسان‌ها همواره از عقل و اختیار خود به نحو احسن بهره نمی‌برند و گاه تمایل به راهی غیر از راه مستقیم پیدا می‌کنند. این روزها به دلایل مختلف، شاهد اصطکاک‌ها و تنش‌های گوناگونی در زندگی اجتماعی هستیم، تنش‌ها و اصطکاک‌هایی که بعضا عامدانه و گاهی هم خارج از برنامه‌ریزی‌های متداول صورت می‌پذیرد. برخی مواقع این تنش‌ها تا حدی پیش می‌رود که خطوط قرمز قانونی یک کشور را نادیده می‌گیرد و عناصر لازمه برای تحقق یک جرم پدید می‌آید و به تبع آن، مجازات متناسب لحاظ می‌شود تا یک یا چند یا همه فلسفه تعیین مجازات‌ها تحقق یابد. مواردی از قبیل: بازدارندگی از ارتکاب، تشفی‌خاطر مجنی‌علیه یا اولیای دم، اصلاح بزهکار و ....

 

3- درست یا غلط، یکی از مجازات‌های رایج در کشور ما، حبس یا زندان بزهکاران است. در این میان تفاوت چندانی بین جرایم گوناگون از حیث نوع مجازات وجود ندارد و مدت زمان حبس، وجه ممیز تمام این جرم‌ها است که به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری دارد. با رجوع به بند اول این سطور به‌وضوح به اهمیت کمک به افرادی که نه از روی لجاجت و دشمنی و نه از روی تندخویی و حالات خطرناک بلکه به‌واسطه اشتباه محاسباتی یا تدبیر نادرست یا جبر زمانه و ... اسیر میله‌های زندان شدند، پی خواهیم برد. کمک به کسانی که الحق و الانصاف جایشان کنار مردم عادی در کوچه و خیابان و اداره و بازار و مهمتر از همه در کنار پدر و مادر و همسر و فرزندانشان است نه در ردیف کسانی که حالت عادی نداشته و مخل نظم و آرامش مردم و حتی خودشان هستند.

 

4- کمک به آزادی زندانیان غیر عمد فقط کمک به یک نفر زندانی نیست، کمک به آینده بهتر فرزند او هم هست، کمک به حفظ پاکی و طهارت همسر او هم هست، کمک به دل شکسته مادر او هم هست، کمک به قلب دردمند پدر او هم هست؛ بنابراین از آنجایی که کمک به این قشر از جامعه کمک به داشتن جامعه‌ای با آسیب‌های اجتماعی کمتر است می‌توان اینطور نتیجه گرفت که این اقدام به نوعی کمک به خانواده خودمان و کمک به آرامش عموم مردم است.

 

ارسال نظر

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3