کد خبر : 505

هفته نامه "شهر امید" در بیست و نهمین شماره خود نوشت:

ایرانیان بر این اعتقادند که هر کس بتواند تن به کار دهد و از عرق جبین روزی فراهم آورد، اگر چشم طمع به درآمد موقوفات بدوزد، مرتکب گناهی نابخشودنی شده است.

وقف و موقوفات از جمله حوزه‌های مورد توجه تاریخ‌نگاران به ویژه پژوهشگران غیر ایرانی و ایران‌شناسان در دوره‌های گوناگون بوده‌اند. بسیاری از جهانگردانی که در گذشته به این سرزمین سفر کرده‌اند، در این‌باره توصیف‌هایی فراوان دارند. ژان شاردن، جهانگرد پرآوازه فرانسوی که در روزگار حکومت صفوی به ایران آمد در این‌باره می‌نویسد: «ایرانیان گرچه توجه و وسواس بسیار دارند که بر دارایی خود از راه حلال بیفزایند، اما در عمل غالبا از طریق صواب منحرف می‌شوند. از این‌رو به جبران لغزشها و خطاها قسمتی از آنچه را از راه ناراستی و نادرستی به دست آورده‌اند وقف مساجد و امور خیریه می‌کنند. شاه عباس بزرگ نیز بر همین نیت آنچه داشت اعم از کاخها، دیگر بناها، حتی اسبان خود را وقف کرد، و برای این که استفاده کردن آنها بر وی حلال و مشروع باشد به ازای هریک آنها سالانه مبلغی می‌پرداخت. بعد از درگذشت شاه عباس کبیر اصطبل سلطنتی وقف و نذر دوازدهمین و آخرین امامان شد. او پادشاه حقیقی جهانیان است ... و آنچه شاه به نام درآمد وقفیاتش می‌پردازد صرف و خرج مسجد بزرگ می‌شود. چنان‌که یاد کردم همه کاخها و باغهای پادشاه واقع در خیابان سلطنتی اصفهان وقف و نذر چهارده معصوم می‌باشد.»

 

او سپس به شیوه اداره این موقوفات اشاره می‌کند: «دیوانی که درآمدهای حاصل از موقوفات را جمع‌آوری و حسابرسی می‌کند دفتر موقوفات نام دارد که از کلمه وقف به معنی هدیه و بخششی که به اماکن مقدس و امور خیریه می‌شود گرفته شده است؛ و نیز چنانکه یاد کرده‌ام جمله امور موقوفات زیر نظر صدر اداره می‌شود.»

شاردن البته به این مساله نیز می‌پردازد که ایرانیان دست‌اندازی به موقوفات را گناهی بزرگ برمی‌شمرند: «ایرانیان جدا بر این اعتقادند که هر کس بتواند تن به کار دهد و از کدّ یمین و عرق جبین روزی فراهم آورد، اگر به منظور بهره‌یابی چشم طمع به درآمد موقوفات بدوزد، و به جانب آن دست یازد به راستی مرتکب گناهی نابخشودنی شده است. کتاب آسمانی و مقدس دینی ایرانیان حکم می‌کند کسانی که به سببی از فراهم‌آوردن روزی خویش عاجزند باید تنها آن قدر از مال موقوفه نصیب یابند که دچار زحمت نشوند. این فرمان قویم و صریح بسیاری از مومنان را که می‌توانند از درآمد موقوفات استفاده کنند در اندیشه می‌دارد تا اصولا از درآمدهای موقوفات چشم بپوشند، یا چندان که روزیشان را کفایت کند منتفع شوند. ایرانیان با ایمان این گفتار پیغمبر را که فرموده است: گواراترین و سالم‌ترین غذاها طعامی است که از مزد کار کردن فراهم آید همیشه به یاد و بر زبان دارند. امامان این دستور مهم را چنین تفسیر و توجیه کرده‌اند: پیغمبران و همه مؤمنان واقعی همواره روزی خود را از راه کار کردن و زحمت کشیدن به دست آورده‌اند.»  

 

ارسال نظر

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3