درباره شهر امید

شهر امید ما شهری است که مردمانش از ظلمت و تاریکی به سمت نور در حرکتند. دست، زبان و چشم و نگاهشان مملو از مهربانی است. زمین و آسمان افتخار می کند که این نسل از بنی آدم را به خود دیده است. عشق های مردمان شهر امید به پاکی باران است. فردایی که سعادت خود، خانواده، جامعه و سرزمینشان در آن نباشد قصه ای خیالی و غیر واقعی می پندارند، ولی آینده ای که خواستن، توانستن، خوشبختی و آرامش شهروندان در آن دیده شود را داستانی حقیقی می دانند. از آنجا که اندیشه اولویت دادن دیگری بر خود در اهالی شهر امید نهادینه شده، ناامیدی رنگ می بازد. همدلی و همزبانی و اتحادشان به حدی است که گویی این جمعیت و جامعه خانواده ای هستند که در کاشانه ای گرد هم جمع شدند. درد هر انسان فقط مال خودش نیست چون با انسان ها زیر سقف بلند آسمان خدا چند روزی به سفر آمده اند. به انتظار داشتن یک شهر امید نشستن خطاست به انتظار نفس کشیدن در شهر امید باید به پاخاست.

02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3